Thiết bị công cộng

Bộ xả cảm ứng từ A637

4.444.000 ₫ 3.690.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A623

2.565.000 ₫ 2.065.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A624

2.497.000 ₫ 2.195.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AS

3.780.000 ₫ 2.965.000đ

Máy sấy tay Caesar A801

4.301.000 ₫ 3.450.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.709.000 ₫ 4.730.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AP

3.780.000 ₫ 2.965.000đ

Tiểu nữ Caesar B1031

1.980.000 ₫ 1.350.000đ

Vòi rửa tiểu nữ B183C

2.831.000 ₫ 2.350.000đ

Bồn tiểu nam Caesar U0230

1.530.000 ₫ 950.000đ