Thiết bị công cộng

Tiểu nữ Caesar B1031

1.680.000 ₫ 1.400.000đ

Vòi rửa tiểu nữ B183C

2.831.000 ₫ 2.350.000đ

Bồn tiểu nam Caesar U0230

1.330.000 ₫ 1.050.000đ

Bồn tiểu nam Caesar UA0283

6.965.000 ₫ 6.750.000đ

Bồn tiểu nam Caesar U0282

2.770.000 ₫ 2.450.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A637

4.244.000 ₫ 3.820.000đ

Máy sấy tay Caesar A801

4.301.000 ₫ 3.550.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.709.000 ₫ 4.330.000đ

Máy sấy tay Caesar A803

4.960.000 ₫ 4.450.000đ