Thiết bị công cộng

Bộ xả cảm ứng từ A637

4.122.000 ₫ 3.950.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A623

2.160.000 ₫ 2.000.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A624

2.294.000 ₫ 2.090.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AS

2.964.000 ₫ 2.787.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AP

2.964.000 ₫ 2.787.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.296.000 ₫ 4.600.000đ

Máy sấy tay Caesar A801

3.999.000 ₫ 3.450.000đ

Tiểu nữ Caesar B1031

1.667.000 ₫ 1.200.000đ

Vòi rửa tiểu nữ B183C

2.532.000 ₫ 2.116.000đ

Bồn tiểu nam caesar U0230

1.190.000 ₫ 850.000đ