Thiết bị công cộng

Bộ xả cảm ứng từ A637

4.286.000 ₫ 3.450.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A623

2.264.000 ₫ 1.850.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A624

2.398.000 ₫ 1.965.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AS

3.121.000 ₫ 2.965.000đ

Máy sấy tay Caesar A801

4.156.000 ₫ 3.400.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AP

3.121.000 ₫ 2.964.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.504.000 ₫ 4.370.000đ

Tiểu nữ Caesar B1031

1.320.000 ₫ 1.254.000đ

Vòi rửa tiểu nữ B183C

2.369.000 ₫ 2.030.000đ