Sen tắm Caesar

Sen nóng lạnh S563C

1.596.000 ₫ 1.375.000đ

Sen nóng lạnh S553C

3.311.000 ₫ 2.950.000đ

Sen nóng lạnh S773C

3.069.000 ₫ 2.580.000đ

Sen nóng lạnh S573C

1.749.000 ₫ 1.599.000đ

Tay sen Caesar SH221

183.000 ₫ 160.000đ

Tay Sen nhựa xi SH212

110.000 ₫ 90.000đ

Tay Sen nhựa xi SH510

88.000 ₫ 80.000đ

Sen nóng lạnh S123C

1.299.000 ₫ 1.199.000đ