Bồn tắm thường xây không chân yếm

Bồn tắm xây 1.4m Caesar AT7135

11.167.000 ₫ 8.680.000đ