Thiết bị vệ sinh công cộng khác

Máy sấy tay Caesar A803

4.960.000 ₫ 4.450.000đ

Máy sấy tay Caesar A801

4.301.000 ₫ 3.690.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.709.000 ₫ 4.330.000đ

Giá để ly Caesar Q993

155.000 ₫ 135.000đ

Dây cấp bằng xi BF422

130.000 ₫ 100.000đ