Thiết bị vệ sinh công cộng khác

Máy sấy tay Caesar A801

3.999.000 ₫ 3.450.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.296.000 ₫ 4.600.000đ

Giá để ly Caesar Q993

105.000 ₫ 95.000đ

Dây cấp bằng xi BF422

100.000 ₫ 70.000đ