Vòi nước Caesar

Vòi lavabo nóng lạnh B225C

2.644.000 ₫ 2.280.000đ

Vòi lavabo nóng lạnh B224C

2.219.000 ₫ 1.700.000đ

Vòi lavabo nóng lạnh BT225C

2.501.000 ₫ 2.070.000đ

Vòi la-va-bo nóng lạnh BT224C

2.076.000 ₫ 1.750.000đ