Thiết bị vệ sinh công cộng khác

Máy sấy tay Caesar A803

5.960.000 ₫ 4.350.000đ

Máy sấy tay Caesar A801

4.301.000 ₫ 3.450.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.709.000 ₫ 4.730.000đ

Dây cấp bằng xi BF422

150.000 ₫ 100.000đ