Lavabo liền bàn Caesar

Tủ Lavabô liền bàn - EH250V

3.383.000 ₫ 2.765.000đ

Tủ Lavabô liền bàn- EH150V

3.352.000 ₫ 2.700.000đ

Tủ Lavabô liền bàn - EH060V

3.776.000 ₫ 2.950.000đ

Tủ Lavabô liền bàn - EH050V

3.226.000 ₫ 2.655.000đ