Thiết bị công cộng

Máy sấy tay Caesar A801

4.500.000 ₫ 3.650.000đ

Bồn tiểu nam Caesar U0266

6.567.000 ₫ 4.925.000đ

Bồn tiểu nam Caesar U0264

3.505.000 ₫ 2.980.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.229.000 ₫ 4.600.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A624

2.401.000 ₫ 2.101.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A637

3.940.000 ₫ 3.700.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A648

2.566.000 ₫ 2.250.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A623

1.991.000 ₫ 1.950.000đ