Thiết bị công cộng

Bộ xả cảm ứng từ A623

1.991.000 ₫ 1.950.000đ

Bộ xả cảm ứng từ A637

3.940.000 ₫ 3.700.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AS

2.764.000 ₫ 2.700.000đ

Chậu giặt Caesar SS558AP

3.179.000 ₫ 2.700.000đ

Máy sấy tay Caesar A610

5.229.000 ₫ 4.600.000đ

Vòi rửa tiểu nữ B183C

2.302.000 ₫ 2.000.000đ

Bồn tiểu nam caesar U0230

1.190.000 ₫ 950.000đ